การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   กรุงเทพมหานครตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานฝึกอบรม

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

ประกาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.
ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ในตำแหน่งต่างๆ  ดังนี้

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

 -วุฒิปริญญาตรี ทางศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือการตลาด
-มีประสบการณ์ด้านการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาหรือส่งเสริมการตลาด หรือการจัดการอบรมสัมมนา หรือประชุมวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจากสถาบันด้านภาษาที่เชื่อถือได้ เช่น การทดสอบภาษาอังกฤษของ TOEIC เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

งานบรรจุและแต่งตั้งกองบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://thai.tourismthailand.org

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556