กรมการข้าว
50  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมการข้าว (Rice Department) มีหน้าที่ศึกษาวิจัยสำหรับข้าวในประเทศไทย

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมการข้าว http://ricethailand.go.th หรือ https://ricethailand.job.thai.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สวัสดิการ :

จำนวน 5 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2561-3538

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov5@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.ricethailand.go.th

วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 2559