กรมการท่องเที่ยว
  ถนนพระราม 1 ตึก/อาคาร สนามกีฬาแห่งชาติ แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330ตำแหน่ง สถาปนิก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนามาตรฐาน การบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการสนับสนุนการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 กรมการท่องเที่ยว ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (สนามกีฬาแห่งชาติ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2219-4010-7

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.tourism.go.th

วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2558