กรมการแพทย์
88/23  ถนนติวานนท์ ตึก/อาคาร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมการแพทย์ (Department of Medical Services) มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.dms.moph.go.th

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ฝ่านทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2590-6197

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.dms.moph.go.th

วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2559