กรมควบคุมโรค
88/21  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชม

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมควบคุมโรค (Department of Disease Control) กระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติ

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
  • วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การ พยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0-2590-3048, 0-2590-3059 ตั้งแต่วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา การสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 0-2590-3048 ,0-2590-3059

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.ddc.moph.go.th

วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2557