กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400ตำแหน่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมโยธาธิการและผังเมือง (Department of Public Works and Towns & Country Planning) เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน”

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สาขาวิชา ผังเมือง การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมผังเมือง การวาง
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 0-2299-4156

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.dpt.go.th

วันที่ประกาศ : 4 พ.ย. 2557