กรมราชทัณฑ์
222  ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ ชาย

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections) เป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ดูแลเรือนจำและนักโทษ จากคดีต่าง ๆ

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา-เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ไได้โดยอนุโลมเมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ชัยภูมิ

วิธีการสมัคร (ไทย) :

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com

สวัสดิการ :

จำนวน 4 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 0-2967-2222 เบอร์ต่อ 820, 823

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 25 ธ.ค. 2556