กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ป.ตรี

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of Industrial Works) มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องศูนย์สุขภาพ (ห้องกระเบื้อง) ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2202-4009, 0-2202-4012 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 5 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2202-4012 ,0-2202-4012 ,0-2202-4009 ,0-2202-4009

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.diw.go.th

วันที่ประกาศ : 25 ธ.ค. 2556