เทศบาลนครเชียงราย
59  ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

เทศบาลนครเชียงราย (Chiang Rai Municipality) เป็นหนึ่งใน 25 เทศบาลนครของประเทศไทย เป็นเทศบาลนคร อันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน ถัดจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครลำปาง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและประตูสู่อินโดจีน

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (10 อัตรา)
2) วิชาเอกฟิสิกส์ (2 อัตรา)
3) วิชาเอกเคมี (2 อัตรา)
4) วิชาเอกชีววิทยา (1 อัตรา)
5) วิชาเอกอังกฤษ (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ท. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันท้ายสุด
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เชียงราย

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักการศึกษา (ชั้น 2) เทศบาลนครเชียงราย ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครสอบ 100 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 17 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-5371-1333

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.chiangraicity.go.th

วันที่ประกาศ : 10 ก.ค. 2557