เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์
 ไม่ระบุตำแหน่ง ข้าราชการครู

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย หรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางภาษาไทย ซึ่ง ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ โดยจะต้องมีพื้นฐานทาง
วิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บุรีรัมย์

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov270@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556