เทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย
 ไม่ระบุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (2 อัตรา)
2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2 อัตรา)
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
4) สาขาวิชาการประถมศึกษา (3 อัตรา)
5) สาขาวิชาศิลปศึกษา (2 อัตรา)
6) สาขาวิชาภาษาไทย (4 อัตรา)
7) สาขาวิชาดนตรีไทย (1 อัตรา)
8) สาขาวิชาสังคมศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในกลุ่มใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้น เป็นทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชา หรือสาขาวิชาเอก
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สุโขทัย

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 17 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov281@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556