เรือนจำกลางขอนแก่น
 ไม่ระบุตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ ชาย

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
-มีความรอบรู้ในงานราชทัณฑ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
-มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความคล่องตัว
-มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับทางราชการ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ขอนแก่น

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ หญิง
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov317@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556