โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
95   ถนนพหลโยธิน ชั้น 7 ตึก/อาคาร กิตติวัฒนา ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติภาคคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ปทุมธานี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ในวันและราชการ ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จาก http://www.hospital.tu.ac.th เลือกดาวน์โหลด และกดเลือกแบบฟอร์มสมัครงาน

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ : 0-2926-9368-70

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 4 มี.ค. 2557