โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 ไม่ระบุ



ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริการสารสนเทศ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ชลบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :



โทรศัพท์เคลื่อนที่ :



อีเมล์ : gov349@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556