โรงพยาบาลลี้
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด Physical Therapist

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่มีภาระการเกณฑ์ทหาร
-วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ลำพูน

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov358@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556