โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 ไม่ระบุตำแหน่ง คนงาน กลุ่มการพยาบาล

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อำนาจเจริญ

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 6 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov377@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556