วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 ไม่ระบุ



ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริการสารสนเทศ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ -สามารถซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา PHP หรือ ASP, C, VB และผู้ดูแลระบบเครือข่ายได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :



โทรศัพท์เคลื่อนที่ :



อีเมล์ : gov398@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556