ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี
85 หมู่ 4  ตำบลทับตีเหล็ก  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000ตำแหน่ง บุคลากรครู

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนา ศักยภาพของผู้พิการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการอย่างทั่วถึง 

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลา 2 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สุพรรณบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-3545-4082-3

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.specialcenter5.org

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2557