โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
36 หมู่ 1  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
-มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อุดรธานี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี ถึง 1 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-4220-7375-80

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov425@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.udcancer.org

วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2559