โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้
184 หมู่ 4  ชั้น 2 ตึก/อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านควน  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านพาณิชยกรรม ทุกสาขา
-มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี
-ถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ขอให้แนบใบรับรองการผ่านงาน มาพร้อมหลักฐานการสมัคร

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ตรัง

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ) โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7520-1218 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-7522-5541

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2557