ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ Web Programmer งาน IT

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี-โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ รวมถึงโครงสร้างเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ เป็นอย่างดี
-มีแนวความคิดสร้างสรรค์ และมีใจรักในงานด้านการออกแบบเว็บไซต์มีผลงานด้านออกแบบเว็บไซต์, Flash มานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้โปรแกรม อาทิเช่น Macromedia Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual SourceSafe, Edit Plus และ อื่นๆได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML, DHTML, CSS, ASP, ASP.Net, VB6, PHP, JavaScript, VBScript, CGI/Perl และ อื่น ๆ
-สามารถในการใช้งาน AJAX, DOM, XML, SOAP, Web Service, .NET Framework, Crystal Reports และ เทคโนยีต่างๆ ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น และนำไปประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้งานฐานข้อมูล วิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล เป็นอย่างดี อาทิเช่น Microsoft SQL Server (2000/2005/2008), Microsoft Access, Microsoft Excel, MySQL, XML
-สามารถเขียนโปรแกรมในการติดต่อกับฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี ODBC, SQL Query, SQL
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ ระบบปฏิบัติการ Windows , Linux และ Unix
-มีความรู้ด้านทำการแสดงข้อมูสถิติการใช้งานบริการ
-สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ ด้วย MySQL Database ได้เป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม 1 ปี ขึ้นไป
-มีทักษะในการประสานงานระหว่างทีมงานและผู้ใช้งานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน ได้ในระดับเบื้องต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov433@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556