ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
1 หมู่ 11  ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18130ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขต 2 เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สระบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โทร.0-3630-0830-32 ต่อ 115 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

งานการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 0-3630-0830-32 เบอร์ต่อ 115

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ้http://hpc2.anamai.moph.go.th

วันที่ประกาศ : 4 ก.พ. 2557