สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
88/39  ถนนติวานนท์ ชั้น 5 ตึก/อาคาร สุขภาพแห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)) เป็นองค์การมหาชนของไทย มีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลรวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • อายุ 28 ปีขึ้นไป หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th พร้อมส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานมาที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 28-60
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา บัญชี การเงินการธนาคาร
ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ถึง 5 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2591-0102

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov487@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.ha.or.th

วันที่ประกาศ : 9 เม.ย. 2558