สถาบันโรคทรวงอก
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุ 18-35 ปี ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
-วุฒิประกาศนียบัตรทางรังสีเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นตุณสมบัติเฉพาะสำ
หรับตำแหน่งนี้ได้
-ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านรังสีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี ถึง 2 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov490@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556