สภาการพยาบาล
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี และ/หรือการเงิน
-มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 2 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ถึง 4 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov527@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556