สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

- สามารถพูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

- มีความรับผิดชอบสูงและกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov531@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556