สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 ไม่ระบุตำแหน่ง งานด้านบริหารการลงทุน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความสามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ
ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ประวัติการศึกษา
3. ประวัติการทำงาน
4. ใบรับรองแพทย์ สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้หรือส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" ส่งมาที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov531@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556