สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

-วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์

-มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี

-มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้

-หากมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสหกรณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 19 ปี ถึง 
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov536@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556