สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 2.50 และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov541@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556