สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
173  ถนนดินสอ ตึก/อาคาร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) แขวงเสาชิงช้า  เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (Office of the Bangkok Metropolitant Administration Civil Service Commission) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่บริหารเขตการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งที่ 2/2559

สวัสดิการ :

จำนวน 4 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กองสรรหาบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2221-2141-69

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.bangkok.go.th

วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2557