สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962  ถนนกรุงเกษม ชั้น 2 ตึก/อาคาร 2 แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.ตรี

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (Office of the National Economics and Social Development Board) หรือชื่อเดิมว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางสถิติ ทางโลจิสติกส์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบสัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-2280-4085 ต่อ 2225 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครสอบ 200 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 15 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ บริห
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 0-2280-4085 เบอร์ต่อ 2225

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.nesdb.go.th

วันที่ประกาศ : 4 ก.พ. 2559