สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555  ถนนวิภาวดีรังสิต ชั้น 3 แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ป.ตรี

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) (Borad of Investment) (BOI) เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบุคคล การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็น และสิทธิประโยขน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเช่น การบริการอำนวยความสะดวกในการนำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งการให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นักลงทุนในการดำเนินการตามโครงการ

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการ :

จำนวน 4 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2553-8255

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.boi.go.th

วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2557