สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
 ไม่ระบุตำแหน่ง ช่างทั่วไป

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
-สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อุดรธานี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov597@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556