สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
173  ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (The Crown Property Bureau) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 เดิมมีสถานะเป็นหน่วยราชการระดับกองในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2481 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 55 วันที่ 30 มกราคม 2481, หน้า 886-888) และยกสถานะขึ้นเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ.2491 มีหน้าที่ดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่กำหนดให้แยกต่างหากจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ ซึ่งดูแลโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ที่ www.crownproperty.or.th หัวข้อ “สมัครสอบคัดเลือกประจำปี 2558” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-28
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การเงินการธนาคาร การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี ถึง 3 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2687-3572-4

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.crownproperty.or.th

วันที่ประกาศ : 13 มี.ค. 2558