สำนักงาน ป.ป.ช.
361  ถนนนนทบุรี 1 ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission) (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร.0-2528-4907

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2528-4907

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.nacc.go.th

วันที่ประกาศ : 6 มี.ค. 2557