สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
151/21-22  ซอย อรุณอมรินทร์ 45 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ การเกษตร
-มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
-มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจาก Website : dld.go.th/person หัวข้อพนักงานราชการ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ถ.อรุณอมรินทร์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-2433-3017-9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2433-3017-9

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 16 ก.ค. 2557