สำนักงานศุลกากรที่ 4
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานธุรการ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

 -วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov692@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556