สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาชีพ 2 ) ทางพณิชยการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ่างทอง

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov742@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556