สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด เลขานุการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์และสถิติ
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ การเงินและการธนาคาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นครราชสีมา

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov745@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556