สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 2 ตึก/อาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ระดับ M

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (National Health Security Office) เป็นองค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ หรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารและวิชาการในงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาแล้ว อย่างน้อย 15 ปี
-สามารถใช้ MS.Word, Excel,PowerPoint,Internet เป็นอย่างดี
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขในประเทศไทย มีทักษะในการบริหารโครงการในการประสานงานกับหน่วยงานสาขาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมีความรู้ระบบการเงิน ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
-มีบุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ระยอง

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://ihr.nhso.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 12 ปี ถึง 17 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2141-4238

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.nhso.go.th

วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2557