สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1  ถนนนครปฐม ชั้น 2 ตึก/อาคาร 26 แขวงดุสิต  เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.ตรี

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (The Secretariat of the Prime Minister) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2288-4000 ต่อ 4816-7 ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2288-4000 เบอร์ต่อ 4816-7

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://spm.thaigov.go.th

วันที่ประกาศ : 11 ก.พ. 2558