องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000ตำแหน่ง บุคลากรครู

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก
(1) ชีววิทยา
(2) การสอนชีววิทยา
(3) การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
(4) จุลชีววิทยา
(5) พันธุศาสตร์
(6) พฤกษศาสตร์
(7) สัตววิทยา
(8) ชีววิทยาทั่วไป
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น และบัญชีของผู้สมัครสอบผ่าน ภาค ก. มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครสอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ชัยภูมิ

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สมัครด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ www.chpao.org หรือ http://chpao.thaijobjob.com

สวัสดิการ :

จำนวน 3 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-4481-3583 เบอร์ต่อ 1901

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.chpao.org

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2557