องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานขับรถ สุทธิสาร

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและควมชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์จากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือนายจ้างโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือนายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สมุทรสงคราม

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ถึง 9 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov849@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556