องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์
 ไม่ระบุตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนการคลัง

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรการ การตลาด การขาย การจัดการทั่วไป ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov855@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556