อบต.ร่องเคาะ ลำปาง
 ไม่ระบุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา
-สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
-สาขาวิชาเอกศิลปกรรมศึกษา
-สาขาวิชาเอกการสอนศิลปะ
2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
-สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ลำปาง

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov958@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556