บริษัท ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส จำกัด
163  ถนนสุรวงศ์ ชั้น 15 ตึก/อาคาร ไทยสมุทร แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากรหนึ่งเดียวในประเทศไทยให้กับ ยริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และในกลุ่มธุรกิจ เอ็น วาย เค กรุ๊ป ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ฐริษัทมีความมั่งคง มีผลตอบแทนที่ดี มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีสวัสดิการต่างๆมากมาย 

รับสมัครด่วน ประจำสำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ บริษัท ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส จำกัด

(สำนัักงานใหญ่) อาคารไทยสมุทร ชั่น 15 เลขที่ 163 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวังศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หรือโทร.คุณวัชระ 0-2206-8283/ 08-1251-9838

คุณธานุวัติ 0-2206-8495/ 08-1103-4334

คุณสุวดี 0-2206-8495

สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ :

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน

  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • ค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 5 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
สถานะ ต้องการด่วน

ชื่อผู้ติดต่อ :

คุณวัชิระ

โทรศัพท์ : 02-206-8495 ,02-206-8283

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-1103-4334 ,08-1251-9838

อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2557