บริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม จำกัด
7/5 ม.4  ซอย วัดศรีนวล ถนนหนองแขม-วัดศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

เป็นผู้ผลิตเครื่องเป่าขวด PET  และแม่พิมพ์ เป่าขวด Preform แม่พิมพ์ฉีด Preform ต้องการผู้ร่วมงานดังนี้

รายละเอียดงาน :

รายละเอียดของงาน
1. กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2. บริหารการพัฒนาระบบการทำงานพนักงาน และบริการแก่ลูกค้า
3. ควบคุมและวางแผนอัตรากำลังคนของบริษัทและบริหารสานักงาน
4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ทีมงานหากมีปัญหาที่ต้องแก้ไข และตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติที่สามารถชี้วัดได้ที่ดัชนีการทำงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้กำหนด และรวบรวมพร้อมทีมงาน
5. และงานที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

  • อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถประสานงานได้ดี
  • มีวิสัยทัศน์และสามารถกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม
  • สามารถสร้างทีมงานและแรงบันดาลใจให้พนักงานได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

วิธีการสมัคร
-สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
-ส่งเอกสาร มาที่ Email : sales@great-pet.com
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
บริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม จากัด
เลขที่ 7/5 หมู่ 4 ซอย วัดศรีนวล ถนนหนองแขม-วัดศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทร : 0-2878-7833, 08-1803-9513
แฟกซ์ : 0-2878-7834

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 30-40 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ถึง 
เงินเดือน ไม่ระบุ
สถานะ ต้องการด่วน

ชื่อผู้ติดต่อ :

ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ : 02-878-7833

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-9771-9895 แฟกซ์ : 02-878-7834อีเมล์ : sales@great-pet.com

เว็บไซต์ : http://www.great-pet.com

วันที่ประกาศ : 28 ต.ค. 2559