บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
30/130 ม.12  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW Public Company Limited) เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอำเภอกระทุ่มแบน อำภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุ 22 ปีขึ้นไป ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
-เพศชาย(ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร)
-วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
-มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO
-มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
-หากมีความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานใน จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชลบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นครปฐม

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สนใจติดต่อ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/130 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร.0-2811-7526 ต่อ 1205 E-mail: watchaya@ttwplc.com

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่
ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ถึง 2 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2811-7526 เบอร์ต่อ 1205

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : watchaya@ttwplc.com

เว็บไซต์ : http://www.ttwplc.com

วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2557