บริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จำกัด
77/13  ถนนกรุงธนบุรี ชั้น 32 ตึก/อาคาร สินสาธร ทาวเวอร์ แขวงคลองต้นไทร  เขตคลองสาน   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

บริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จากัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และจัดจาหน่ายเครื่องสาอาง สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 32 และโรงงานผลิตอยู่ที่ M.C.P. Factory สุขสวัสดิ์ 84

ขณะนี้บริษัทฯกาลังมองหาผู้ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา 

เรากาลังเปิดรับทีมงานหลายตาแหน่ง ดังต่อไปนี้

รายละเอียดงาน :

(M.C.P. Factory สุขสวัสดิ์ 84)

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุิฒการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีแระสบการณ์ทางโรงงาน หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านบริหารจัดการ
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • สามารถใช้ดปรแกรม Microsoft Office ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

บริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จากัด 

77/137 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600 หรือที่ E-mail : miraclehealthcare6@gm

โทร. 0-2862-2102, 08-1611-6601, 0-2862-0577

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 30
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
สถานะ ต้องการด่วน

ชื่อผู้ติดต่อ :

แผนกบุคคล

โทรศัพท์ : 02-862-2120 ,02-862-0577

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-1611-6601

อีเมล์ : miraclehealthcare6@gm

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 4 ส.ค. 2557