บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด
64 หมู่ 6   ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ กม.42) ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด ดำเนินกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ

 

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
-มีความเป็นผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ รักความก้าวหน้า
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สมุทรสาคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล (วงเล็บมุมซอง สมัครงาน) เลขที่ 64 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ กม.42) ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร.0-2651-2264 ต่อ 105, 0-3483-9760-4 หรือส่งประวัติมาที่ E-mail: hr@oleen.co.th

 

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-35
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์ หรือสาขา
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ถึง 6 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2651-2264 เบอร์ต่อ 105

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : hr@oleen.co.th

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2558